20 Sizlerse Kutsal Olan tarafından meshedildiniz; hepiniz bilgilisiniz. 27 Size gelince, O’ndan aldığınız mesh sizde kalır. Kimsenin size bir şey öğretmesine gerek yoktur. O’nun size her şeyi öğreten meshi gerçektir, sahte değildir. Size öğrettiği gibi, Mesih’te yaşayın.
İncil — Yeni Çeviri 2009