10 Balam’a öfkelenen Balak ellerini birbirine vurarak, “Düşmanlarıma lanet okuyasın diye seni çağırdım” dedi, “Oysa üç kez onları kutsadın. 11 Haydi, hemen evine dön! Seni ödüllendireceğimi söylemiştim. Ama RAB seni ödül almaktan yoksun bıraktı.”
12-13 Balam şöyle karşılık verdi: “Bana gönderdiğin ulaklara, ‘Balak sarayını altınla, gümüşle doldurup bana verse bile, RAB’bin buyruğundan öte iyi kötü hiçbir şey yapamam. Ancak RAB ne derse onu söylerim’ dememiş miydim? 14 İşte şimdi halkıma dönüyorum. Gel, bu halkın gelecekte halkına neler yapacağını sana bildireyim.”

Balam’ın Dördüncü Bildirisi

15 Balam’ın Dördüncü Bildirisi Sonra Balam şu bildiriyi iletti:
“Beor oğlu Balam,
Gözü açılmış olan,
16 Tanrı’nın sözlerini duyan,
Yüceler Yücesi’nin bilgisine kavuşan,
Her Şeye Gücü Yeten’in görümlerini gören,
Yere kapanan, Tanrı’nın gözlerini açtığı kişi bildiriyor:
İncil — Yeni Çeviri 2009