17 Kurtuluş miğferini ve Ruh’un kılıcını, yani Tanrı sözünü alın.
İncil — Yeni Çeviri 2009