59 İstefanos taş yağmuru altında, “Rab İsa, ruhumu al!” diye yakarıyordu.
İncil — Yeni Çeviri 2009