Pavlus Antakya’da Kefas’ı Azarlıyor

11 Pavlus Antakya’da Kefas’ı Azarlıyor Ne var ki, Kefas Antakya’ya geldiği zaman, suçlu olduğu için ona açıkça karşı geldim.
İncil — Yeni Çeviri 2009