23 Bu iman gelmeden önce Yasa altında hapsedilmiştik, gelecek iman açıklanıncaya dek Yasa’nın tutuklusuyduk. 24 Yani imanla aklanalım diye Mesih’in gelişine dek Yasa eğitmenimiz oldu. 25 Ama iman gelmiş olduğundan, artık Yasa’nın denetiminde değiliz.
İncil — Yeni Çeviri 2009