12 Ya RAB, kutsal Tanrım,
Öncesizlikten beri var olan sen değil misin?
Sen ölmeyeceksin.
Ya RAB, bizi yargılamak için Kildaniler’i mi seçtin?
Ey sığınağımız, onlara mı verdin cezalandırma yetkisini?
İncil — Yeni Çeviri 2009