26 Onlarla esenlik antlaşması yapacağım. Bu onlarla sonsuza dek geçerli bir antlaşma olacak. Onları yeniden oraya yerleştirip sayıca çoğaltacağım. Tapınağımı sonsuza dek onların ortasına kuracağım. 27 Konutum aralarında olacak; onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009