On Cüzamlı

11 On Cüzamlı Yeruşalim’e doğru yoluna devam eden İsa, Samiriye ile Celile arasındaki sınır bölgesinden geçiyordu.
İncil — Yeni Çeviri 2009