Bir Körün Gözleri Açılıyor

35 Bir Körün Gözleri Açılıyor İsa Eriha’ya yaklaşırken kör bir adam yol kenarında oturmuş dileniyordu. 36 Adam oradan geçen kalabalığı duyunca, “Ne oluyor?” diye sordu.
37 Ona, “Nasıralı İsa geçiyor” dediler.
38 O da, “Ey Davut Oğlu İsa, halime acı!” diye bağırdı. 39 Önden gidenler onu azarlayarak susturmak istedilerse de o, “Ey Davut Oğlu, halime acı!” diyerek daha çok bağırdı.
40-41 İsa durup adamın kendisine getirilmesini buyurdu. Adam yaklaşınca İsa, “Senin için ne yapmamı istiyorsun?” diye sordu.
O da, “Ya Rab, gözlerim görsün” dedi.
42 İsa, “Gözlerin görsün” dedi. “İmanın seni kurtardı.” 43 Adam o anda yeniden görmeye başladı ve Tanrı’yı yücelterek İsa’nın ardından gitti. Bunu gören bütün halk Tanrı’ya övgüler sundu.

İncil — Yeni Çeviri 2009