67 O’na, “Sen Mesih isen, söyle bize” dediler.
İsa onlara şöyle dedi: “Size söylesem, inanmazsınız.
68 Size soru sorsam, yanıt vermezsiniz. 69 Ne var ki, bundan böyle İnsanoğlu, kudretli Tanrı’nın sağında oturacaktır.”
70 Onların hepsi, “Yani, sen Tanrı’nın Oğlu musun?” diye sordular.
O da onlara, “Söylediğiniz gibi, ben O’yum” dedi.
71 “Artık tanıklığa ne ihtiyacımız var?” dediler. “İşte kendi ağzından duyduk!”

İncil — Yeni Çeviri 2009