70 Onların hepsi, “Yani, sen Tanrı’nın Oğlu musun?” diye sordular.
O da onlara, “Söylediğiniz gibi, ben O’yum” dedi.
İncil — Yeni Çeviri 2009