31 Mala oğlu, Menna oğlu, Mattata oğlu, Natan oğlu, Davut oğlu,
İncil — Yeni Çeviri 2009