38 Enoş oğlu, Şit oğlu, Adem oğlu, Tanrı Oğlu’ydu.

İncil — Yeni Çeviri 2009