Rab İsrail’i Seviyor

2 Rab İsrail’i Seviyor RAB, “Sizi sevdim” diyor.
“Oysa siz, ‘Bizi nasıl sevdin?’ diye soruyorsunuz.”
RAB, “Esav Yakup’un ağabeyi değil mi?” diye karşılık veriyor, “Ben Yakup’u sevdim,
İncil — Yeni Çeviri 2009