İsa Küçük Çocukları Kutsuyor

13 İsa Küçük Çocukları Kutsuyor Bu arada bazıları küçük çocukları İsa’nın yanına getiriyor, onlara dokunmasını istiyorlardı. Ne var ki, öğrenciler onları azarladılar. 14 İsa bunu görünce kızdı. Öğrencilerine, “Bırakın, çocuklar bana gelsin” dedi. “Onlara engel olmayın! Çünkü Tanrı’nın Egemenliği böylelerinindir. 15 Size doğrusunu söyleyeyim, Tanrı’nın Egemenliği’ni bir çocuk gibi kabul etmeyen, bu egemenliğe asla giremez.” 16 Çocukları kucağına aldı, ellerini üzerlerine koyup onları kutsadı.

İncil — Yeni Çeviri 2009