Mesih Kimin Oğlu?

35 Mesih Kimin Oğlu? İsa tapınakta öğretirken şunu sordu: “Nasıl oluyor da din bilginleri, ‘Mesih, Davut’un Oğlu’dur’ diyorlar? 36 Davut’un kendisi, Kutsal Ruh’tan esinlenerek şöyle demişti:
‘Rab Rabbim’e dedi ki,
Ben düşmanlarını
Ayaklarının altına serinceye dek
Sağımda otur.’
37 Davut’un kendisi O’ndan Rab diye söz ettiğine göre, O nasıl Davut’un Oğlu olur?”
Oradaki büyük kalabalık O’nu zevkle dinliyordu.

İncil — Yeni Çeviri 2009