16 İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek.
İncil — Yeni Çeviri 2009