İsa Öğrencilerine Görünüyor

9 İsa Öğrencilerine Görünüyor İsa, haftanın ilk günü sabah erkenden dirildiği zaman önce Mecdelli Meryem’e göründü. Ondan yedi cin kovmuştu.
İncil — Yeni Çeviri 2009