Vaftizci Yahya’nın Gelişi

11 Vaftizci Yahya’nın Gelişi Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih’le ilgili Müjde’nin başlangıcı.
İncil — Yeni Çeviri 2009