28 “Bu nedenle İnsanoğlu Şabat Günü’nün de Rabbi’dir.”

İncil — Yeni Çeviri 2009