12 Öyle ki,
‘Bakıp bakıp görmesinler,
Duyup duyup anlamasınlar da,
Dönüp bağışlanmasınlar.’ ”

İncil — Yeni Çeviri 2009