8 Çünkü İnsanoğlu Şabat Günü’nün de Rabbi’dir.”
İncil — Yeni Çeviri 2009