Yahya’nın Çağrısı

31-2 Yahya’nın Çağrısı O günlerde Vaftizci Yahya Yahudiye Çölü’nde ortaya çıktı. Şu çağrıyı yapıyordu: “Tövbe edin! Göklerin Egemenliği yaklaşmıştır.”
İncil — Yeni Çeviri 2009