İsa Hastaları İyileştiriyor

23 İsa Hastaları İyileştiriyor İsa, Celile bölgesinin her tarafını dolaştı. Buralardaki havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin Müjdesi’ni duyuruyor, halk arasında rastlanan her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu.
İncil — Yeni Çeviri 2009