9 “Bunun için siz şöyle dua edin:
‘Göklerdeki Babamız,
Adın kutsal kılınsın.
İncil — Yeni Çeviri 2009