8 Şimşek, dolu, kar, bulutlar,
O’nun buyruğuna uyan fırtınalar,
İncil — Yeni Çeviri 2009