5 Günahımı açıkladım sana,
Suçumu gizlemedim.
“RAB’be isyanımı itiraf edeceğim” deyince,
Günahımı, suçumu bağışladın. Sela
İncil — Yeni Çeviri 2009