20 Musa ve Harun’un eliyle
Halkını bir sürü gibi güttün.
İncil — Yeni Çeviri 2009