12 Doğru insan hurma ağacı gibi serpilip gelişecek,
Lübnan sediri gibi yükselecek.
13 RAB’bin evinde dikilmiş olarak
Tanrımız’ın avlularında serpilip büyüyecek.
İncil — Yeni Çeviri 2009