3 Mesih İsa yolunda emektaşlarım olan Priska ve Akvila’ya selam edin.
İncil — Yeni Çeviri 2009