18 Günahtan özgür kılınarak doğruluğun köleleri oldunuz.
İncil — Yeni Çeviri 2009