17 Tanrı Kutsal Yazı’da firavuna şöyle diyor:
“Gücümü senin aracılığınla göstermek
Ve adımı bütün dünyada duyurmak için
Seni yükselttim.”
İncil — Yeni Çeviri 2009