26 Yetmiş yaşından sonra Terah’ın Avram, Nahor ve Haran adlı oğulları oldu.
İncil — Yeni Çeviri 2009