10 Üç oğlu vardı: Sam, Ham, Yafet.
İncil — Yeni Çeviri 2009