24 Görüyorsunuz, insan yalnız imanla değil, eylemle de aklanır.
İncil — Yeni Çeviri 2009