Sünnet: Antlaşma Simgesi

171 Sünnet: Antlaşma Simgesi Avram doksan dokuz yaşındayken RAB ona görünerek, “Ben Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’yım” dedi, “Benim yolumda yürü, kusursuz ol.
İncil — Yeni Çeviri 2009