12 Benyamin için de şöyle dedi:
“RAB’bin sevgilisi,
O’nun yanında güvenlikte yaşasın;
RAB bütün gün onu korur,
O da RAB’bin kucağında oturur.”
İncil — Yeni Çeviri 2009