19 “Ey Yeruşalim’de oturan Siyon halkı,
Artık ağlamayacaksın!
Feryat ettiğinde Rab sana nasıl da lütfedecek!
Feryadını duyar duymaz seni yanıtlayacak.
20 Rab ekmeği sıkıntıyla,
Suyu cefayla verse de,
Öğretmeniniz artık gizlenmeyecek,
Gözünüzle göreceksiniz onu.
21 Sağa ya da sola sapacağınız zaman,
Arkanızdan, ‘Yol budur, bu yoldan gidin’
Diyen sesini duyacaksınız.
22 Gümüş kaplı oyma putlarınızı,
Altın kaplama dökme putlarınızı
‘Kirli’ ilan edecek,
Kirli bir âdet bezi gibi atıp
‘Defol’ diyeceksiniz.
23 Rab toprağa ektiğiniz tohum için yağmur verecek,
Toprağın ürünü olan yiyecek bol ve zengin olacak.
O gün sığırlarınız geniş otlaklarda otlanacak.
24 Toprağı işleyen öküzlerle eşekler
Kürekle, yabayla savrulmuş,
Tuzlanmış yem yiyecekler.
25 Kulelerin yıkıldığı o büyük kıyım günü
Her yüksek dağda, her yüce tepede
Akarsular olacak.

Rab Asur’u Cezalandıracak

26 RAB halkının kırıklarını sardığı,
Vuruşuyla açtığı yaraları iyileştirdiği gün,
Ay güneş gibi parlayacak,
Güneş yedi kat, yedi günün toplam parlaklığı kadar parlak olacak.”
Rab Asur’u Cezalandıracak
İncil — Yeni Çeviri 2009