13 Ancak suçunu kabul et:
Tanrın RAB’be başkaldırdın,
Her bol yapraklı ağacın altında
Sevgini yabancı ilahlarla paylaştın,
Beni dinlemedin.’ ”
Böyle diyor RAB.
İncil — Yeni Çeviri 2009