10 “Bağlarını dolaşıp
Asmalarını kesin,
Ama büsbütün yok etmeyin.
Dallarını koparıp atın,
Çünkü onlar RAB’be ait değil.
İncil — Yeni Çeviri 2009