4 “Bunlar sadece yoksul kişiler,
Akılsızlar” dedim,
“Çünkü RAB’bin yolunu,
Tanrıları’nın buyruklarını bilmiyorlar.
İncil — Yeni Çeviri 2009