Yeruşalim’in Görkemli Geleceği

601 Yeruşalim’in Görkemli Geleceği
“Kalk, parla;
Çünkü Işığın geliyor,
RAB’bin yüceliği üzerine doğuyor.
İncil — Yeni Çeviri 2009