Yeruşalim’in Görkemli Geleceği

601 Yeruşalim’in Görkemli Geleceği
“Kalk, parla;
Çünkü Işığın geliyor,
RAB’bin yüceliği üzerine doğuyor.
2 Dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık örtüyor;
Oysa RAB senin üzerine doğacak,
Yüceliği üzerinde görünecek.
3 Uluslar senin Işığına,
Krallar üzerine doğan aydınlığa gelecek.
İncil — Yeni Çeviri 2009