13 Çocuğunu avutan bir anne gibi avutacağım sizi,
Yeruşalim’de avuntu bulacaksınız.
İncil — Yeni Çeviri 2009