Rab’bin İsrail’e Öfkesi

7 Davut’un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek.
Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak.
Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak
Ve sonsuza dek sürdürecek.
Her Şeye Egemen RAB’bin gayreti bunu sağlayacak.

Rab’bin İsrail’e Öfkesi
İncil — Yeni Çeviri 2009