18 “O gün dağlardan
Tatlı şarap damlayacak;
Tepelerde süt,
Yahuda derelerinde su akacak.
RAB’bin Tapınağı’ndan çıkan bir pınar
Şittim Vadisi’ni sulayacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009