İsa Çarmıha Geriliyor

17 İsa Çarmıha Geriliyor Askerler İsa’yı alıp götürdüler. İsa çarmıhını kendisi taşıyıp Kafatası –İbranice’de Golgota– denilen yere çıktı.
İncil — Yeni Çeviri 2009