37 Yine başka bir Yazı’da, “Bedenini deştiklerine bakacaklar” deniyor.

İncil — Yeni Çeviri 2009