37 Onun söylediklerini duyan iki öğrenci İsa’nın ardından gitti.
İncil — Yeni Çeviri 2009